Sanako Study 1200

A világon a legjobb nyelvi labor!

Azonban ne felejtsük el, hogy a Sanako megoldás sokkal több, mint egy nyelvi labor! Nemcsak az osztálytermi oktatásban a legjobb, de e mellett ott van a Sanako Study LITE otthoni használatra és összekötő elemként az Ön online forrásaihoz. Ezek nélkül a fontos elemek nélkül, melyek az önálló tanuláshoz nélkülözhetetlenek, a nyelvi labor értéke a mai társadalomban korlátozott lenne.

Egyetemvárosi multimédiás nyelvi centrum

Az osztálytermtől az egyetemvárosig, a Study 1200 a világon az egyetlen szoftver alapú nyelvi labor, amely lehetővé teszi mind az oktató vezette tantítást mind pedig a korlátlan számú önálló diák tanulásást otthonról vagy ahonnan tanulni szeretnének. Egyedülálló szoftver megoldás modern idegen nyelvoktatáshoz, melyet úgy terveztek, hogy mind az osztályteremben mind azon kivül is kitűnően működjön. Ha site licenceként van velepítve, a Sanako Study Lite segítségével, akkor az intézményben és otthon is minden PC-t magába foglal, így a diákok is részt vesznek az aktív tanulásban dedikált tanterem nélkül is, mert az önállóan különböző táblagépeken dolgozó  diákok a szó szoros értelmében bárhol ülhetnek az egyetemi campusban. Nemhiába vált a termék az Egyesült Királyság legnépszerűbb szoftveres nyelvi központjává, mely több száz intézményben  segíti  több  ezer diák tanulását naponta.

 

Egyedülálló integrált nyelvtanulási tevékenységekkel, melyek a tanárok számára egyszerűen kiválaszthatóak egy legördülő menüből!

Könnyen használható, időt takarít meg, és használata mind a tanár mind a diák számára élményt jelent!

A SANAKO Study 1200 tartalmazza az összes olyan nyelvi tevékenységet, amelyek szükségesek a nyelvoktatáshoz:

A Sanako integrált oktatási tevékenységeivel a tanár kiválaszt egy tevékenységet, ezzel a diákok azonnal a feladaton lesznek ott és maradnak. Miután a tanár a tevékenységet kiválasztotta, további funkciók jelennek meg, mint például diákok párosítása egy párbeszédhez, vagy egy hanganyag kiválasztása a hallás utáni szövegértéshez vagy a modell utánzáshoz.

tutor-screen-main-5

A SANAKO Study 1200 egy haladó nyelvtanulási csomag, a diákoknak és a tanároknak a modern nyelvtanulási környezet összes előnyét nyújtja. A sokoldalú megoldás támogatja a diákok hangfelvételét a kiejtés és az intonáció gyakorlásához, valamint a tanárok részére innovatív tartalom-létrehozó modult tartalmaz, amely lehetővé teszik az új tananyag készítését.

A nyelvtanulás anyanyelvi hanganyagokkal és videókkal teljesen új lehetőségeket nyit a nyelvoktatásban. Megfelelő eszközökkel a tanárok motiváló feladatokat és gyakorlatokat tudnak adni a diákoknak, valós nyelvi világot szimulálva. A diákoknak fontos és hasznos, hogy életszerű szituációkban, hatékony módon tanulják az idegen nyelvet. A tanárok a számítógépes tanteremekben, gazdag nyelvtanulási eszközökkel értékes nyelvórákat tarthatnak.

untitled

 

Hangfelvétel

Olvassa tovább

Vegye fel diák szóbeli tevékenységeit és játsza vissza nekik kiértékeléshez vagy folytassa a rögzítést és jelölje ki a tevékenységet házi feladatra.

Hangbeillesztés

Olvassa tovább

Hangbeillesztés módban üres hekyeket tud beszúrni a forrásanyagba. Hozzon létre kérdez felelek vagy fordítási gyakorlatok, és adjon szóbeli visszajelzést diák felvételről a teszt
után.

Hallás utáni szövegértés

Olvassa tovább

MIÉRT – Hallás utáni szövegértés?

A hallás utáni szövegértés tevékenysége alkalmazható a diákok hallás utáni megértésére vonatkozó ismereteinek ellenőrzésére és gyakoroltatására egy vagy több csoportban. Más típusú tevékenységekkel párosítva a tanulók nemcsak a hallás utáni szövegértés terén tesznek szert nagyobb gyakorlatra, hanem fejlődik a beszéd- és írástudásuk is.

HOGYAN – Hallás utáni szövegértés?

Ebben a tevékenységben a tanár a diákoknak hanganyagokat játszhat le. A lejátszás során vagy után a tanár kiválaszthat egy vagy több tanulót, hogy kérdésekre adjanak választ. A tanár engedélyezheti, hogy a diákok a saját digitális hangrögzítőjükhöz maguk is hozzáférhessenek, így az anyaggal egyénileg és saját ritmus szerint dolgozhatnak.

Beszélgetés

Olvassa tovább

MIÉRT – Beszélgetés?

A beszélgetés mint tevékenység bármilyen szinten alkalmazható páros vagy csoportmunkában, a beszédkészség gyakoroltatására és ellenőrzésére. Ez alkalmat ad arra is, hogy jobban megismerjük minden egyes diák kommunikációs készségét, amely alapján személyre szabott gyakorlási tananyag állítható össze számukra.

HOGYAN – Beszélgetés Tevékenysége?

A tanár diszkréten is belehallgathat a diákok beszélgetésébe, amely lehetővé teszi a diákok számára, hogy saját szavaikkal nyugodtan fejezzék ki magukat, anélkül, hogy a tankönyvből betanult és begyakorolt válaszokat ismételnék.

Modell utánzás

Olvassa tovább

MIÉRT – Modell utánzás?

A model utánzás egy különösen fontos eszköz akkor, amikor a tanulás központjában egy adott nyelv egyes különálló hangzói, kiejtési, tagolási és hangsúlyozási szabályai állnak. Alkalmazása igen egyszerű, mert a modell utánzás alapvetően úgy zajlik, hogy a forrásmédia anyaga és a tanuló hanganyaga automatikusan rögzítésre kerülnek.

HOGYAN- Modell utánzás?

A diákok meghallgatják és megismétlik a modell szöveget amelyet a tanár ad ki nekik, hogy gyakorolják az idegen nyelvi szöveg hangsúlyozását, a beszédritmusát és hanglejtését. Eközben a saját hangjuk is rögzítésre kerül. A modell hangfelvételt a tanár vagy a diák is rögzítheti.

Olvasási gyakorlat

Olvassa tovább

MIÉRT – Olvasási gyakorlat?

Az olvasási gyakorlat, mint tevékenységi forma alkalmazható a tanulók szóbeli tudásának gyakorlására és ellenőrzésére. A kiejtés különböző szempontok szerinti gyakorlása mellett a tevékenység különösen fontos a szimultán fordítás gyakorlásában. Ezen felül pedig a szöveg tagolásában és hangsúlyozásában a verseknél, mert lehetővé teszi, hogy a tanulók meghallgathassák a saját maguk által felolvasott szöveget és javítsanak azon, amennyiben szükséges. A forrásszöveggel együtt a tanulók szövege is automatikusan rögzítésre kerül.

HOGYAN – Olvasási gyakorlat?

A hangos felolvasás hasznos módja a hanglejtés, a ritmus és a kiejtés gyakorlásának, és ideális a tanulók egyéni tanulásához. A diákok felolvassák a szöveget, amely hangrögzítésre kerül, majdgyakorlnak, hogy javítsák nyelvi készségeiket.

Élő visszajelzések diákoknak a szavazási funkcióval

Olvassa tovább

MIÉRT – Olvasási gyakorlat?

Az olvasási gyakorlat, mint tevékenységi forma alkalmazható a tanulók szóbeli tudásának gyakorlására és ellenőrzésére. A kiejtés különböző szempontok szerinti gyakorlása mellett a tevékenység különösen fontos a szimultán fordítás gyakorlásában. Ezen felül pedig a szöveg tagolásában és hangsúlyozásában a verseknél, mert lehetővé teszi, hogy a tanulók meghallgathassák a saját maguk által felolvasott szöveget és javítsanak azon, amennyiben szükséges. A forrásszöveggel együtt a tanulók szövege is automatikusan rögzítésre kerül.

HOGYAN – Olvasási gyakorlat?

A hangos felolvasás hasznos módja a hanglejtés, a ritmus és a kiejtés gyakorlásának, és ideális a tanulók egyéni tanulásához. A diákok felolvassák a szöveget, amely hangrögzítésre kerül, majdgyakorlnak, hogy javítsák nyelvi készségeiket.

Olvasási gyakorlat

Olvassa tovább

Élő visszajelzésben minden diák színkódolt állapotát látja a képernyőjén

Tartalom csomagok

Olvassa tovább

Sanako tartalom csomagok beépíthetőek a nyelvi laborba.

Sanako Hang Eszköz Varázsló

Olvassa tovább

A Sanako Study 1200 beállíthatja, elmentheti és tesztelheti az audiót egy könnyen beállítható eszközben, a Sanako Hang Eszköz Varázslóban, hogy az optimális hangminőséget biztosítsa minden Study tevékenységben, egyetlen egyszerű lépéssel

Szöveg és felirat hozzáadása

Olvassa tovább

Ilesszen be szövegeta forrásanyagba, hozzon létre feliratot a videókhoz és audio fájlokhoz, és értkéleje ki szövegesen e diákokat tesztek és esszék írása után.

Színkódolt csoportok

Olvassa tovább

Hat színkódolt csoportok a különböző szintű nyelvtanuláshoz

Ültetési tervek

Olvassa tovább

Ültetési tervek a tantermi képnek a tükörképével az egyszerű hallgatói beazonosításhoz

Azonnali Élő Értékelés

Olvassa tovább

Azonnali Élő értékelés kérdésekkel és válaszokkal

Web böngészés tevékenységek

Olvassa tovább

Sanako Study 1200 oktató koncentrált és irányított internetes böngészés tevékenységet a tanár a nyitott és a szigorú szabályokkal, és lehetővé teszi a tanárok listázzák az engedélyezett vagy blokkolt weboldalakat. Az oktató a küldés gombbal elindítja internetes linkeket a diákoknak. Az oktató bármikor kikapcsolhatja az internetet a diák gépeken, hogy fokuszáljanak a közben felmerülő feladatokra.

Chat szobák

Olvassa tovább

Hat chat szoba a diákok chateléséhez

Hangbeszúrás mód

Olvassa tovább

Használja a Hangbeszúrás módot amikor a forrás anyagba üres helyeket szeretne beszúrni a célból, hogy hallgat és megismétel kérdéseket és fordítási feladatokat hozzon létre illetve, hogy teszt után a diák hangfelvételekre szóbeli visszajelzést készítsen.

Házi Feladatok

Olvassa tovább

Sanako Study 1200 házi feladatokat funkcióval összegyűjtheti és kioszthatja a házikat a diák alklamazásba integrált fájl területről.

Megbeszélés Tevékenységek

Olvassa tovább

Megbeszélés és Vita tevékenységek gyakorlásához a társalgási készségek fejlesztéséhez párban és csoportban

Élő Visszacsatolás

Olvassa tovább

Élő Visszacsatolás minden diáktól színkódolva a tanár monitorán jelenik meg.

Fehértábla funkció

Olvassa tovább

Sanako Study 1200 Fehértábla funkciója lehetővé teszi a hallgatók és az oktatók számára, hogy jegyzeteljenek, írjanak, rajzoljanak vagy képeket rakjanak fel a csoportban az összes monitorra és a tartalmat megosszák.

Lejátszási listák

Olvassa tovább

A Sanako Study 1200 magában foglalja az összes óra és tartalom lejátszási listáját mind a hat színkódolt csoportban. Kattintson egy csoportja lejátszási listáján és minden fájl meg fog jelenni, mely elindítható a diákok számára. A diákok is elérhetik ezeket a lejátszási listákat az önálló hozzáférési módban

Támogatás és a diákok megfigyelére

Olvassa tovább

Figyelje meg, működjön együtt, ellenőrizze és kövesse nyomon a diákok előrehaladását és tevékenységeit

Használjon oktató vezérelt web túrákat

Olvassa tovább

Az internetes böngészésre fokuszál, azzal hogy streaming nyelvtanulás oldalakat az interneten, és idegen nyelvű hírek és sugárzott oldalak

Diák számítógépek vezérlése

Olvassa tovább

Lezárás a figyelm felkeltéséhez, leállításás, újraindítás, kijelentkezés és Wake-on-LAN

Tartalom listák

Olvassa tovább

Irányított tananyagokhoz hat különböző színkóddal jelölt csoport ahol mindegyik csoport a saját lejátszási listája van különböző típusú tartalommal. Alkalmas minden csoportnak szinttől és tevékenységtől függően.

Alkalmazások indítása és feladatok

Olvassa tovább

Indítson el egy fájl vagy egy tevékenységeket vagy másoljon át és indítson el fájlokat a diákok, akik így majd a saját tempójában dolgozhatnak

Szavazás

Olvassa tovább

Élő szavazás kérdésekkel és azonnali válaszokkal, mellyel az oktató ellenőrizheti, hogy az osztály érti-e a leckét