MODELL UTÁNZÁS

MIÉRT – Modell utánzás?

A model utánzás egy különösen fontos eszköz akkor, amikor a tanulás központjában egy adott nyelv egyes különálló hangzói, kiejtési, tagolási és hangsúlyozási szabályai állnak. Alkalmazása igen egyszerű, mert a modell utánzás alapvetően úgy zajlik, hogy a forrásmédia anyaga és a tanuló hanganyaga automatikusan rögzítésre kerülnek.

HOGYAN- Modell utánzás?

A diákok meghallgatják és megismétlik a modell szöveget amelyet a tanár ad ki nekik, hogy gyakorolják az idegen nyelvi szöveg hangsúlyozását, a beszédritmusát és hanglejtését. Eközben a saját hangjuk is rögzítésre kerül. A modell hangfelvételt a tanár vagy a diák is rögzítheti.