HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS

MIÉRT –  Hallás utáni szövegértés?

A hallás utáni szövegértés tevékenysége alkalmazható a diákok hallás utáni megértésére vonatkozó ismereteinek ellenőrzésére és gyakoroltatására egy vagy több csoportban. Más típusú tevékenységekkel párosítva a tanulók nemcsak a hallás utáni szövegértés terén tesznek szert nagyobb gyakorlatra, hanem fejlődik a beszéd- és írástudásuk is.

HOGYAN – Hallás utáni szövegértés?

Ebben a tevékenységben a tanár hanganyagokat játszhat le a diákoknak. A lejátszás során  vagy után a tanár kiválaszthat egy vagy több tanulót, hogy kérdésekre adjanak választ. A tanár engedélyezheti, hogy a diákok a saját digitális hangrögzítőjükhöz maguk is hozzáférhessenek, így az anyaggal egyénileg és saját ritmus szerint dolgozhatnak.